ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

ՄԵր առաքելությունը

«Loyal bonus card» կազմակերպության առաքելությունն է բարելավել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ֆինանսական վիճակը, հնարավորություն տալով իր կողմից կատարած վճարումներից կուտակել միավորներ (1 միավորրը = 1 դրամի), կուտակած միավորները ծախսել այս կամ այն ապրանքներ և ծառայություններ գնելիս, ինչպես նաև մասնակցել կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումներին:

Մեր տեսլական

«Loyal bonus card» կազմակերպությունը, իր գործունեության հիմքում դնելով հավատարմության գաղափարը, նպատակ ունի Հայաստանի Հանրապետությունում դառնալ կուտակայնի համակարգ ներկայացնող կազմակերպությունների առաջատարը` իր հաճախորդներին մատուցելով որակյալ, հուսալի, թափանցիկ և շահավետ ծառայություններ:

«Loyal bonus card» կազմակերպության հիմնական արժեքներն են.

  • Նվիրվածություն 
  • Հավատարմություն
  • Հավասարություն
  • Հետևողականություն
  • Հուսալիություն
  • Թափանցիկություն